Goldenpoint FW Collection 2015-1625/08/2015Federica Nargi testimonial della collezione Goldenpoint FW 15-16